ISŠ automobilní Brno

Adresa – Kontaktní údaje:

Integrovaná střední škola automobilní Brno
příspěvková organizace
Křižíkova 15, 612 00 BRNO

Ředitel školy: Ing. Kšica Vratislav
E-mail: sekretariat@issabrno.cz
www.issabrno.cz
Tel.: +420 533 433 147-9

Historie a charakteristika školy

Výuka učňů autoopravárenského zaměření se základními prvky současné výuky byla prováděna od roku 1946 v Brně jedině v autoopravně AZNP Mladá Boleslav, závod Brno, Cejl 109. Byla zde organizační jednotka se skupinovou výukou odborného výcviku vedenou samostatným mistrem – instruktorem, se systematickou výukou od základních témat ručního zpracování kovů podle výkresů, se soubornými pracemi za tematickými celky, s přeřazovacím plánem na pracovištích s uzlovou specializací včetně pracovišť skladových a administrativních a s vedoucím výuky učňů, který se staral o celou organizaci výuky až po závěrečné učňovské zkoušky. Vedoucím učňů byl mistr Oldřich Pěnčík, mistrem učňů – instruktorem byl Oldřich Dobiáš. Teoretická výuka 1 den v týdnu byla prováděna v Základní odborné škole kovodělné č.3 v Brně na Cejlu 61.

V roce 1951 po ukončení znárodňování podniků vznikl národní podnik AUTORENOVA, slučující dřívější velké autoopravny v Brně i mimo Brno (AZNP, Praga, Tatra, Aero) i menší znárodněné soukromé firmy. V Autorenově bylo vytvořeno organizačně samostatné „Středisko pracujícího dorostu 1002“ v Brně, Na Špitálce 23, pod vedením pana O. Pěnčíka z AZNP s několika mistry a odborně učebními skupinami v 1. ročníku a v dalších letech postupně i ve 2. ročníku (učební doba byla od roku 1951 dvouletá).

V roce 1953 došlo k dalším organizačním změnám a vznikl jednak národní podnik Československé automobilové opravny v Brně s oblastní působností (Brno, Hradec Králové, Ostrava, Znojmo, …) a také vznikly Státní pracovní zálohy – celostátní organizace řídící výuku dělnických povolání v rámci MPS ČSR. Tak také vzniklo Odborné učiliště státních pracovních záloh č.24 při ČSAO, n.p. Brno, Špitálka 23, spadající pod Oblastní správu MPS v Brně. V roce 1955 přešla výuka opět na tříletou učební dobu. Teoretická výuka byla již prováděna v odborné škole na Bratislavské ulici v cyklu týden škola, týden dílny. V roce 1957 k 31. srpnu byly zrušeny Státní pracovní zálohy a od 1.9.1957 vzniklo Odborné učiliště národního podniku ČSAO – KNV Brno, Dunajevského 1. Datum 1. září 1957 je považováno za vznik předchůdce dnešní ISŠA. V roce 1982 se mění název školy na SOU – Střední odborné učiliště dopravní, Brno, Jánská 22, jako samostatná organizační jednotka v ČSAO n.p.,a v roce 1987 je to SOU dopravní, Brno, se sídlem Hybešova 15.

Od 1.1.1991 vzniká samostatná organizace (nezávislá na ČSAO Brno) – Střední odborné učiliště dopravní v Brně, Hybešova 15, zřizovatelem je MV ČR. Po vzniku samostatné státní příspěvkové organizace tehdejší vedení zpracovalo záměr a rozšířilo vzdělávací nabídku z původního jednoho oboru automechanik o další čtyři učební – klempíř, autoelektrikář, lakýrník a prodavač motorových vozidel. Byl zaveden obor silniční doprava – čtyřletý studijní (ve spolupráci se SPŠ Kotlářská) a nástavba – podnikání v oboru pro absolventy učebních oborů.

Od 1.9.1993 byla zřízena Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Hybešova 15, zřizovatelem bylo Ministerstvo hospodářství ČR. V letech 1994-1996 byly postupně přebírány autoobory ze stavebních SOU – Tř. Kpt. Jaroše, Lomená a Pražská.

Od 1.11. 1996 převzalo zřizovatelskou funkci MŠMT ČR. Za jeho působnosti bylo převedeno k 1.7. 1997 SOU automobilní na ulici Cyrilská. Tímto datem se ISŠA stala v Brně jedinou školou vyučující automobilní obory.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.