SOŠ Nové Město n/M

Adresa – Kontaktní údaje:

Střední odborná škola
Nové Město na Moravě
Bělisko 295
592 31 Nové Město na Moravě

Ředitel školy: Mgr. Ivo Teplý
E-mail: info@sos-nmor.cz
www.sos-nmor.cz

Tel.: +420 566 615 120

 

Informace o škole

Nové Město na Moravě, světoznámé středisko zimních sportů uprostřed Českomoravské vrchoviny. V poklidné části města, několik minut pěší chůze od sportovišť, na nichž se konají světové poháry, stojí moderní budova Střední odborné školy. Na tomto místě původně stál areál odborného strojírenského učiliště národního podniku Chirana, který na přelomu osmdesátých a devadesátých let ustoupil výstavbě moderního učiliště.

Výuka v nové budově byla zahájena roku 1990. V roce 1998 se škola sloučila s Integrovanou střední školou dopravy a zasilatelství z Jimramova, vznikla Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravy a služeb. Od té doby se nabídka oborů rozšířila o dopravně – technologické obory, převážně zaměřené na železniční dopravu.

Na základě rozhodnutí Kraje Vysočina došlo v roce 2004 ke sloučení se Středním odborným učilištěm lesnickým z Petrovic. Nově vzniklá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště lesnické, dopravní a služeb zahájila novou epochu školy se zaměřením na oblast obchodu a služeb, dopravy a lesnických a dřevozpracujících oborů na dvou pracovištích – v Novém Městě na Moravě a v Petrovicích. Počínaje školním rokem 2006/2007 byl název školy zkrácen na Střední odborná škola Nové Město na Moravě, teoretická výuka je realizována v modernizované budově na Bělisku, praktická výuka se uskutečňuje na středisku praktického vyučování, které vzniklo z původní budovy Středního odborného učiliště lesnického.

V současnosti je nabídka oborů a dalších služeb školy velmi bohatá a široká. Momentálně škola vyučuje čtyři studijní a učební obory zakončené maturitní zkouškou – Management dopravy, pošt a telekomunikací, Obchodně podnikatelská činnost, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, Operátor provozu a ekonomiky dopravy. Nabídku studijních oborů rozšiřuje bohatá paleta učebních oborů se zaměřením na železniční dopravu, lesnictví, zpracování dřeva, komunální služby a podobně. Pro absolventy učebních oborů jsou vyučovány nástavbové a dálkové studijní programy pro získání maturitní zkoušky. Dále škola zajišťuje rekvalifikace, možnost získání svářečských a loveckých průkazů, možnost získání řidičského oprávnění na motocykl, osobní nebo nákladní automobil ve vlastní autoškole.

Škola svým studentům nabízí ubytování na domově mládeže, který je přímou součástí školy. Studenti jsou ubytování ve dvou až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ubytovaní mají k dispozici počítačovou pracovnu s připojením k internetu, společenský sál s prezentační technikou a kuchyňku. Po skončení výuky též mají ubytovaní k dispozici školní minifitcentrum, tělocvičnu a hřiště s umělou trávou pro sportovní vyžití.

Každoročně škola organizuje několik sportovních kurzů. Pro první ročníky vodácký kurz, kde si studenti mohou osvojit zásady vodáckého sportu, pobytu v přírodě či rozšířit svůj kulturní přehled. Lyžařské kurzy organizované pro druhé ročníky se uskutečňují na novoměstské sjezdovce, v prostředí okolo Nového Jimramova a v horských lyžařských střediscích. Jejich účastníci si osvojí základy sjezdového lyžování, snowboardingu nebo běžeckého lyžování.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.