SŠOS SČMSD Žďár n/S

Adresa – Kontaktní údaje:

Střední škola obchodní a služeb SČMSD,
Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Komenského 10
591 01 Žďár nad Sázavou 3

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Musil
E-mail: sekretarka@obchodskolazr.cz
www.obchodskolazr.cz
Tel.: 566 655 011

Charakteristika školy

Veškerá vybavení odpovídají současným požadavkům pro kvalitní přípravu mládeže k profesní orientaci. Učebny pro teoretické vyučování jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, včetně audio a video technických pomůcek, výpočetní technikou a pod., hygienické podmínky jsou plně v souladu s předpisy a technický stav splňuje kriteria, pro úspěšnou realizaci výchovně vzdělávacího procesu.
Součástí vybavenosti je školní knihovna s tituly pro účely literárního vzdělávání v beletrii a odbornými publikacemi.z oblasti ekonomie, případně všeobecného rozhledu.

Praktické vyučování probíhá ve vlastních odborných učebnách vybudovaných v areálu školy a domova mládeže. Další část je zajištěna na odloučeném pracovišti a v neposlední řadě na pracovištích smluvně zajištěných subjektů ze sféry obchodu a služeb.

Součástí školy je i domov mládeže. Nově je umožněno ubytovaným žákům využívat připojení na internet – wifi.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.