VOŠ SPŠE Křižíka Praha

Adresa – Kontaktní údaje:

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka
Na Příkopě 16
11000  Praha 1
Ing. Jan Hildebrand – ředitel

Tel.: +420 224 211 775
E-mail:  kancelar@vosaspsekrizik.cz
www.vosaspsekrizik.cz

Charakteristika školy

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, připravuje žáky pro práci v elektrotechnice nebo pro studium na vysoké škole. Absolventi ale nacházejí široké uplatnění i v mnoha dalších oborech, jako jsou např. automatizace,
výpočetní technika, komunikace apod.

Škola poskytuje široké veřejnosti kurzy, přezkoušení a certifikát z vyhlášky č. 50/78 Sb. Absolventi školy získávají certifikát zároveň s úspěšným zakončením studia. Nad rámec vzdělávacích programů pořádá škola pravidelně zájmové kroužky, jednodenní i vícedenní
sportovní akce, zahraniční zájezdy, odborné exkurze apod.

V souvislosti se vstupem do Evropské unie nabízí naše škola studentům možnost získání Europassu – Dodatku k osvědčení.
Absolventi školy z minulých let mohou Europass – Dodatek k osvědčení získat podáním žádosti na Národní ústav odborného vzdělávání.

Všechny obory vzdělání vycházejí ze společného teoretického základu současné elektrotechniky. Vedle odborných předmětů a praxe se studenti učí i všeobecně vzdělávací předměty, důraz je kladen zejména na cizí jazyky (AJ, NJ).
Studium na SPŠ je čtyřleté denní zakončené maturitou. Obor 26-41-M/01 je možno studovat i při zaměstnání formou pětiletého dálkového studia.
Studium na VOŠ je tříleté. Absolvent vyšší odborné školy získá právo užívat titul “Diplomovaný specialista”, ve zkratce “DiS.”.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.