ZŠ Třinec Slezská

Adresa – Kontaktní údaje:

Základní škola, Třinec, příspěvková organizace
Slezská 773, 739 61 Třinec

Mgr. Halina Franková – ředitelka, tel.: 558 338 901
E-mail: halina.frankova@6zstrinec.cz
www.6zstrinec.cz

Charakteristika školy

ZŠ vznikla v září 1971 na novém sídlišti Terasa, s tehdejším označením jako šestá základní škola.
Jedná se o školu pavilonového typu postavenou na ploše 7 500 m2, jednou z největších škol v Třinci.

Škola má 25 kmenových tříd, 8 odborných učeben, aulu, tělocvičnu, gymnastický sál, posilovnu, 4 oddělení školní družiny, hřiště, klubovnu, zahradu,
žákovskou knihovnu, školní jídelnu, bufet a automat na prodej chlazeného mléka a jogurtů.

V současné době školu navštěvuje 534 žáků v 25 třídách (14 tříd na I. stupni a 11 na II. stupni)

Zaměření školy :

* rozšířená výuka jazyků
* rozšířená výuka informatiky
* vzdělávání cizinců z EU

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.