ZŠ Heyrovského Olomouc

Adresa – Kontaktní údaje:

ZŠ Heyrovského 33
779 00 OlomoucMgr. Oldřich Anděl – ředitel

Tel.: +420 585 758 030
E-mail:  heyrak@volny.cz
www.zsheyrovskeho.cz

Charakteristika školy

ZŠ Heyrovského je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Budovy školy jsou situovány do panelového sídliště, odkud do školy dochází většina žáků, ale našimi žáky je i mnoho dětí z jiných částí Olomouce a především ve sportovních třídách jsou žáci dojíždějící i z míst vzdálenějších. Škola se nachází v blízkosti zastávek MHD, což situaci dojíždějícím žákům do značné míry usnadňuje.

Škola vzdělává téměř 800 žáků ve více než 30-ti třídách, průměrná naplněnost tříd je přibližně 24 žáků.
V ročníku jsou zpravidla 3 paralelní třídy na 1. stupni a 4 nebo 5 paralelních tříd na 2. stupni. Od 3. ročníku je vždy jedna třída specializovaná na výuku cizích jazyků, od 5. ročníku mají žáci možnost rozvíjet své sportovní nadání ve třídě specializované na tělesnou výchovu se zaměřením na fotbal, od 6. ročníku na atletiku a basketbal. Můžeme se také opřít o velmi dobrou spolupráci s rodiči.

V oblasti výuky cizích jazyků vycházíme vstříc trvalému zájmu rodičů a nabízíme jejich dětem výuku angličtiny již od prvního ročníku.
Angličtina je jako nepovinný předmět vyučována 1 hodinu týdně v 1. ročníku a 2 hodiny týdně ve 2. ročníku. Během těchto hodin si žáci na cizí jazyk zvykají a pomalu se s ním seznamují prostřednictvím her, poslechových a komunikativních aktivit.

Povinná výuka angličtiny je pro všechny žáky od 3. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně.  I tady však nabízíme rodičům a jejich dětem výraznou alternativu  – třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Druhý cizí jazyk si žáci jazykových tříd volí před nástupem do 6. ročníku.
Obvykle si mohou vybrat mezi jazykem německým, španělským a ruským.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.