ZŠ Holečkova Olomouc

Adresa – Kontaktní údaje:

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc
příspěvková organizace
Holečkova 10, 779 00 OLOMOUC

Mgr. Petr Horák – ředitel

Tel.: +420 585 758 510
E-mail: zsholeckova@centrum.cz
www.zsholeckova.cz

Právní subjekt Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace vznikl sloučením těchto zařízení :
ZŠ Holečkova, ZŠ Rooseveltova, Školní jídelna Holečkova, MŠ Holečkova, MŠ Střední Novosadská, MŠ Schweitzerova.

Jsme škola s dlouholetou tradicí. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Živá škola.

Naše škola nabízí:
- malý počet žáků ve třídách (kolem 20 dětí)
- výuku tancování (v tanečních třídách i v kroužcích)
- sportovní třídy na druhém stupni
- zájmové kroužky taneční, házené
- keramická odpoledne, práci s keramickou hlínou zdarma
- vlastní knihovnu (více než 5000 knih), spolupracujeme s Knihovnou města Olomouce formou besed

Jsme vybavení mnoha odbornými učebnami – jazykovou, počítačovou, přírodopisnou, výtvarnou, chemickou laboratoří, zeměpisnou učebnou, cvičnou kuchyňkou, školní dílnou, keramickou dílnou, dvěma hudebnami, klimatizovanými počítačovými učebnami a učebnami s interaktivními tabulemi. Škola využívá rozsáhlý sportovní areál (atletický ovál, hřiště na hokejbal, volejbal, 2 tělocvičny, baletní sál).

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.