ZŠ Hustopeče

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2,
okres Břeclav, příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Miroslav Patloka
E-mail: skola@zshuskom.cz
www.zshuskom.cz
Tel.: 519 363 610

Základní informace

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2 je jednou z největších základních škol  na okrese Břeclav, v současné době školu navštěvuje více než 500 žáků  ve 21 třídách . Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků ve věku 6 až 15 let) nabízí škola další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí jak povinnou výuku, tak i mimoškolní činnost.
Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna.

V současné základní škole plní žáci povinnou devítiletou školní docházku,  ke  které  se po několika  experimentech  jako  k osvědčené vrátilo základní školství ve školním roce 1995/96. Momentálně probíhá výuka  na škole podle dvou vzdělávacích programů.
V pátém ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu “Základní škola” a v ostatních ročnících vyučování probíhá podle vlastního
“Školního vzdělávacího programu”, který škola zpracovala a který je do výuky zaváděn od šk.roku 2007/08 v rámci celostátní reformy školství. Hlavním přínosem této změny je bezesporu zavádění nových metod a forem práce  s žáky, větší důraz na mezipředmětové vazby a možnost přizpůsobovat vzdělávací program potřebám a možnostem školy.

Virtuální prohlídka

Komentáře nejsou povoleny.