ZŠ Jeseník

Adresa – Kontaktní údaje:

Základní škola Jeseník
Nábřežní 413
790 01 Jeseník

Ředitel školy: Mgr. Roman Mrosek
E-mail: skola@zsjesenik.cz
www.zsjesenik.cz
Tel.: 584 401 200

Charakteristika školy

Základní škola Jeseník vzniká ke dni 1.7. 2006 sloučením příspěvkových organizací
ZŠ Jeseník, Průchodní 154, ZŠ Jeseník, Boženy Němcové 1256 a ZŠ Jeseník, Nábřežní 413 (viz usnesení Zastupitelstva města Jeseníku ze dne 16.6. 2005).

Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ se učí v budovách (na pracovištích) na ulici Boženy Němcové resp. Průchodní.
Žáci 6. – 9. ročníku ZŠ se vzdělávají v budově (na pracovišti) na ulici Nábřežní.
V 6. – 9. ročníku jsou sportovní třídy se zaměřením na kopanou resp. běžecké lyžování. Na 2. stupni jsou vzděláváni také žáci s vývojovými poruchami učení a to formou individuální integrace resp. ve školním roce 09/10 ve specializované třídě 9. ročníku ZŠ.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.