ZŠ Komenského Odry

Adresa – Kontaktní údaje:

Základní škola
Komenského 6
742 35 Odry

Mgr. et. Bc. Josef Hladný – ředitel
tel.: 556 730 237
E-mail: JosefHladny@seznam.cz
www.komenska.com

Charakteristika školy

HISTORIE
Škola byla postavena v průběhu let 1931 až 1932 a otevřena 26. června 1932.
V budově bylo původně umístěno pět tříd obecné školy (v prvním poschodí),
po třech třídách dívčí a chlapecké měšťanky a jedna třída jednoročního kurzu
(ve druhém poschodí). Od svého vzniku škola prošla mnohými organizačními změnami.
Od osmileté střední školy přes jedenáctiletou střední školu, základní devítiletou školu
a střední všeobecně vzdělávací školu až po dnešní základní školu. Budova s věžičkou
s hodinami ční nad Odrami i v současné době jako symbol, že čas a vzdělávání nových generací oderských obyvatel se nezastaví.

INFORMACE
Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace (dále škola) je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách, na druhém stupni (6. až 9. ročník) jsou zpravidla dvě nejvýše tři paralelní třídy. Kapacita školy je 540 žáků. Škola zajišťuje činnost školní družiny, školního klubu a stravování žáků ve školní jídelně.

VYBAVENÍ ŠKOLY
Areál školy tvoří hlavní budova, malá budova, hřiště a školní zahrada. V hlavní budově sídlí vedení školy, jsou zde všechny odborné učebny a kabinety (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy, cizích jazyků, dílen a pracovních činností), dvě učebny výpočetní techniky, kmenové třídy žáků druhého stupně a vyšších ročníků prvního stupně, dvě tělocvičny a školní stravovací zařízení. Nově zřízené Komunikační centrum v přízemí je vybaveno šesti počítači, tiskárnou, data projektorem a nabízí např. pro žáky se specifickými poruchami učení výuku práce s internetem, kursy PC.
Dále je možné využít odbornou pomoc výchovného poradce, školního psychologa a odborných asistentů pedagoga. V prostorách centra je umístěna i školní knihovna. V sousední místnosti rovněž v přízemí je malá keramická dílna, která je součástí projektu. Rovněž ještě v přízemí je učebna speciální třídy, šatny a žákovský bufet. Venkovní areál tvoří dvě hřiště (velké s umělým povrchem a nově zrekonstruované malé hřiště s umělou trávou) a zahrada s venkovní učebnou vybavenou pro 30 žáků.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.