ZŠ Porubská 831 Ostrava

Adresa – Kontaktní údaje:

Základní škola , Ostrava-PorubaPorubská 831, přísp.org.
Škola s rozšířenou výukou jazyků
Porubská 831/10, 708 00 Ostrava-Poruba

Ředitelka školy: Mgr.M.Walderová
E-mail: sekretariat@zs-porubska831.cz
www.zs-porubska831.cz
Tel.: +420 59 692 01 76

Základní informace:

Naše škola je postavena v centru městského obvodu Poruba, je tvořena samostatnou budovou a má výbornou dopravní dostupnost. Jsme škola středně velká. Školu navštěvuje v průměru 650 žáků, se kterými pracuje 43 učitelů a 8 vychovatelů, rodilí mluvčí AJ, RJ a školní psycholog.
Škola je zaměřena na výuku cizích jazyků. Žáci se již od prvního ročníku učí jazyku anglickému , v šestém ročníku pak dětem v jazykových třídách přibude  výuka druhého cizího jazyka – němčiny, francouzštiny, ruštiny popř. španělštiny. Dětem v nejazykových třídách zaměřenýchna výuku informatiky a ekologie přibude druhý cizí jazyk v osmém ročníku.V návaznosti na výuku cizích jazyků škola pořádá tématické zájezdy žáků do Rakouska – zpravidla do Vídně a jejího okolí, ale také do Velké Británie, Německa, Švýcarska či Francie.
Máme celkem 26 učeben, několik odborných učeben ( učebnu chemie, dějepisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy,..) 2 učebny informatiky . V 11 učebnách máme moderní multimediální  tabule SMART.
Ve škole funguje rovněž žákovská a cizojazyčná knihovna. Pro žáky jsou k dispozici dvě tělocvičny a nově zrekonstruované školní hřiště. Ve škole se nachází školní kuchyně s jídelnou a pracuje zde školní družina.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.