ZŠ Na Smetance Praha

Adresa – Kontaktní údaje:

Základní škola Na Smetance
ZŠ Na SmetancePraha 2 120 00

Ředitelka školy: PaedDr. Hana Vítová
E-mail: skola@nasmetance.cz
www.nasmetance.cz
Tel.: 222 250 799

 

O škole:

Základní škola sídlí v budově postavené v roce 1888 na Královských Vinohradech.

V budově mimo základní školu také sídlí mateřská škola a školní jídelna. Škola patří v Městské části Praha 2 mezi středně velké, nyní ji navštěvuje 297 žáků, kteří se učí v 14. třídách. Pro žáky 1. až 4. ročníku je určena školní družina, která je v provozu od 6.30 hodin do 17.00 hodin, ve středu do 18.00 hodin. Družinu navštěvuje přibližně 100 žáků ve 3 odděleních.

Výuka ve škole probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola. V 1. ročníku byla výuka zahájena podle školního vzdělávacího programu “Všeobecně vzdělávací škola”. Do výuky jsou zařazovány volitelné i nepovinné předměty.  Od 6. ročníku mají žáci možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Základním a samozřejmým cílem výuky je poskytnutí kvalitního vzdělání potřebného pro další život co největšímu počtu žáků, naplnění požadavků vzdělávacího programu a zajištění přitažlivých forem tohoto vzdělávání.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.