ZŠ Říčany

Adresa – Kontaktní údaje:

Základní škola Říčany
Bezručova 94
Říčany 251 01, okres Praha-východ

Ředitelka školy: Mgr. Marie Lejčková
E-mail: reditel@2zs.ricany.cz
Tel – fax: 323 60 22 17
www.2zsricany.cz

Charakteristika školy

Jsme školou plně organizovanou – s 1. až 9. ročníkem.

Součástí školy je školní družina. Žáci se stravují ve školní jídelně, která je v areálu školy a je provozována soukromým provozovatelem.
Škola nabízí zkvalitnění a rozšíření výuky hudební výchovy, výtvarné výchovy a jazykového vzdělávání.
Hudební studio pro výuku hudební a pohybové výchovy je vybaveno moderními nahrávacími prvky, elektronickými hudebními nástroji a dokonalou reprodukční technikou.

Naším zřizovatelem je město Říčany. Právním subjektem jsme od 1.ledna 1996.
Škola poskytuje základní vzdělání podle učebních osnov vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ v 1. a 4., 6. a 9. ročníku ročníku. Žáci pátého se nadále vzdělávají podle učebních osnov Národní škola.
Jsme školou spádovou pro řadu přilehlých obcí.

Školu bude navštěvovat v tomto školním roce 620 žáků.
Žáci jsou zařazeni do 27 tříd. Průměrná naplněnost tříd je 21 žáků.
Školní družina pracuje v šesti odděleních při kapacitě 180 žáků.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.