ZŠ Zárečná Tachov

Adresa – Kontaktní údaje:

Základní škola Tachov, Zárečná
příspěvková organizace
Zárečná 1540
347 01 Tachov

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Hnát
E-mail: reditel@zszarecna.cz
www.zszarecna.cz
Tel.: +420 374 723 128

Charakteristika školy

Základní škola Zárečná má tradici od roku 1974. Školu navštěvuje 500 žáků, kteří chodí do 23 tříd a naše škola patří k největším na okrese Tachov. Ve vztahu k počtu žáků a vzdělávacím programům má škola i odpovídající počet odborných učeben.
Důraz škola klade na mimotřídní aktivity. V letošním školním v rámci Centra sportu AŠSK nabízíme 10 sportovních kroužků.
Ve škole jsou dvě počítačové učebny, kam je umožněn žákům v odpoledních hodinách volný přístup. Školní družina má 3 oddělení, které navštěvuje 81 žáků z 1. – 3.tříd. Ráno je družina otevřena pro všechny žáky.

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Součástí školy je také moderně vybavená školní jídelna a školní hřiště jehož součástí je víceúčelové hřiště s umělým povrchem.Škola vyučuje od třetí třídy anglický a německý jazyk.
Na II.stupni se žáci v povinně volitelném předmětu učí francouzský jazyk a ruský jazyk.

Realizace a zpracování virtuálních prohlídek ve spolupráci s firmou VECTRIS s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.